Sysselmannen kommer her med ytterligere presiseringer om reinsjakta når det gjelder ekstratrekning og bytting av fellingstillatelser.

I år var det flere søkere til fellingstillatelse på reinsdyr enn kvoten som var fastsatt. Sysselmannen har da anledning til å foreta en ekstratrekning blant de tillatelsene som ikke var betalt innen fristen. På grunn av usikkerheten som har hersket rundt rabiessituasjonen i de siste ukene, valgte Sysselmannen ikke å foreta en ekstratrekning i år. Som det framgår av rådene fra fagmyndighetene er det omfattende forholdsregler som må tas blant de som velger å jakte rein.

I de senere år har Sysselmannen informert om følgende i forbindelse med reinsjakta: «For jegere som jakter sammen og hvor jegerne har egen fellingstillatelse, vil det være anledning til å felle hverandres dyr, dersom dette er avtalt jegerne i mellom på forhånd og den jeger som har fått tildelt kortet er med på jakta.» I praksis har Sysselmannen imidlertid også latt folk bytte fellingstillatelser i forkant av jakta ved å møte opp på sysselmannskontoret, uten at dette har vært annonsert på noen måte. Dette er en praksis vi ikke har videreført i år, også det på grunn av at håndteringen av rabiessituasjonen har hatt fullt fokus fra Sysselmannens side i samme periode.

- Vi beklager at dette ikke formidlet ut før nå, og vi har selvsagt forståelse for at de som ikke har fått tildelt dyr og ønsker å jakte er skuffet over dette, sier miljøvernsjef Morten Wedege. – Vi ber likevel om forståelse for at situasjonen i år har vært krevende på grunn av rabies både for Sysselmannen og de øvrige fagmyndighetene som har vært involvert.

Sysselmannen vil i løpet av høsten ta initiativ til dialog med bl.a. Longyearbyen Jeger- og Fiskeforening om hvordan regelverksutforming og praksis bør være på høsting på Svalbard framover.