Vei 300 mellom det gamle museet og Huset er igjen åpnet for ferdsel for gående og syklende. Veien er ikke åpnet for motorisert ferdsel.