Rabies er påvist hos en syk reinsdyrsimle som ble avlivet av Sysselmannen 16. juli på Brøggerhalvøya ca. 7-8 km utenfor Ny-Ålesund.

Den syke reinsdyrsimla og kalven hennes ble avlivet av Sysselmannen mandag 16. juli og prøver ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo. Der er det nå påvist at simla var smittet med rabies. Det er ikke påvist smitte hos kalven.

Ta video
- Vi gjentar oppfordringen til folk om å være oppmerksomme og melde fra til Sysselmannen hvis de ser rev eller rein som har unaturlig atferd, eller død rev eller rein, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

Typiske tegn å se etter er aggressivitet hos rev, og passivitet og lammelser hos rein. Sysselmannen ønsker gjerne å få tilsendt bilder eller helst video av syke dyr, eller dyr med atferd som beskrevet.

- Vi ber også folk om å ta sine forholdsregler. Rev må ikke mates. Hunder må være i bånd og må ikke stå uten tilsyn.

- Sysselmannen overvåker situasjonen og vurderer fortløpende om dette skal få konsekvenser for den nært forestående reinsdyrjakta på Svalbard. Vi viser til oppfordringen fra Longyearbyen sykehus om at alle som skal ha kontakt med vilt på Svalbard og som ikke er vaksinert tidligere vaksinerer seg mot rabies.

Jegere/fangstmenn og andre som har kontakt med vilt og som er vaksinert tidligere (to år eller mer etter grunnvaksinering) bør ta kontakt med lege for å kontrollere om de fortsatt har beskyttelse av vaksinen. Dersom de har dårlig beskyttelse bør de vaksineres igjen før de har kontakt med vilt. 

Det er Mattilsynet som er fagmyndighet på området.