Under en kontroll av bagasjen til passasjerer som skulle reise med fly fra Longyearbyen, ble det funnet ryggvirvler fra et sjøpattedyr. – Det er opprettet sak på forholdet, opplyser konstituert sysselmannsoverbetjent Vidar Arnesen.

Bakgrunnen for bagasjekontrollen var et tips fra en turoperatør om at en turist hadde tatt med seg skjelettdeler fra en strand på Svalbard.

- Vi fant ikke noe på bakgrunn av dette konkrete tipset, men i bagasjen til en annen tilreisende fant vi ryggvirvler fra et sjøpattedyr, sier Vidar Arnesen.

Etter svalbardmiljøloven er det ikke tillatt å ta med seg fallvilt eller deler av fallvilt fra Svalbard.

- Vedkommende er derfor anmeldt for brudd på svalbardmiljøloven, og Sysselmannen etterforsker saken, opplyser Vidar Arnesen.