En isbjørn spiser på et hvalkadaver som har drevet i land på Deltaneset. Sysselmannen viser til Svalbardmiljølovens § 30 hvor det framkommer at det er forbudt å oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn. Sysselmannens feltinspektører følger situasjonen framover.