Det har gått et ras over veien ved kirkegården i Longyearbyen. Vei 300 mellom det gamle museet og Huset er derfor sperret for all ferdsel. Dette gjelder også begge sider av veien.