På sine nettsider opplyser Longyearbyen lokalstyre at vei 300 fortsatt er stengt på grunn av faren for steinsprang. Lokalstyret oppfordrer alle til å respektere sperringene og at ingen ferdes i området inntil ferdselsforbudet oppheves.

 

- Etter gjentatte observasjoner den siste uken ser det ut til at rasaktiviteten har roet seg. Det er imidlertid ventet nedbør i helgen og sannsynligheten for nye ras er vurdert til å fortsatt være høy. Vi vil vurdere å gjenåpne veien for gående i løpet av uke 27, med mindre det skjer nye hendelser, skriver LL på sine nettsider.

Longyearbyen lokalstyre minner også om at alle er ansvarlig for egen sikkerhet ute på tur.