Longyearbyen sykehus anbefaler alle som tidligere har tatt rabiesvaksine og som skal ha kontakt med vilt på Svalbard, om å ta blodprøve for å sjekke antistoffer mot rabies. Time for blodprøven og eventuell vaksinering kan bestilles ved Longyearbyen sykehus.

Sykehuset anbefaler også at alle som skal ha kontakt med vilt på Svalbard og som ikke er vaksinert tidligere om å vaksinere seg mot eventuell rabiessmitte. Dette gjøres ved Longyearbyen sykehus.

Blodprøvene må sendes til spesiallaboratorium i Sverige, og det vil påløpe kostnader både på denne og på eventuell vaksine. Disse kostnadene må dekkes av den enkelte.

Det eneste nyere rabiestilfellet som er kjent på Svalbard, er reven som ble avlivet av en hund på Hopen i begynnelsen av mai i år. Det er tatt prøver av en rekke dyr på sentrale Spitsbergen uten at det er funnet tegn på rabiessmitte.

- De tiltakene vi forslår om blodprøve og eventuell vaksinering er av rent forebyggende art. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger, opplyser smittevernoverlege Erik Krag Jenssen ved Longyearbyen sykehus.

For mer informasjon kontakt smittevernoverlege Erik Krag Jenssen på epost: erik.krag.jenssen@unn.no