Sysselmannen på Svalbard minner om fristen for å søke om tillatelse til utsetting av midlertidige innretninger som skal brukes i reiselivssammenheng på Svalbard for kommende vintersesong (2018-2019).

Fristen er 10. september.

I likhet med de to foregående år er det en frist for å søke om midlertidige innretninger foran vintersesongen. Hensikten med å ha en felles frist er å kunne gjøre en samlet vurdering og behandling av disse søknadene.  

Tradisjonelle telt og lavvoer omfattes ikke av denne fristen.

Krav til søknad framgår av vedlegget i kolonnen til høyre.

Noen viktige forutsetninger:

  • Ordningen omfatter innretninger som er flyttbare og ikke fast forbundet med grunnen, som skal stå ute en periode kommende vintersesong
  • Innretningen skal brukes i reiselivssammenheng
  • Lokalisering innenfor forvaltningsområde 10 og utenfor planområdene
  • Virkning på landskap, fauna og øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurdering av søknadene
  • I utgangspunktet er det ikke tillatt med midlertidige innretninger innenfor naturvernområdene. Ved lokalisering innenfor verneområder må søknader også behandles etter verneforskriften.