Sysselmannen etterforsker et brudd på verneforskriften i Kongsfjorden fuglereservat. En isbjørnfamilie i samme område ble forstyrret.

- Vi fikk melding tirsdag om at et turistfartøy var innenfor vernegrensen på 300 meter og fulgte etter en isbjørnbinne med unge, sier assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Folk fra Sysselmannens miljøvernavdeling og politiavdeling oppsøkte fartøyet tirsdag ettermiddag. Politiet vil etterforske saken videre.

- Vi ser alvorlig på dette, og vil følge ekstra godt med i området framover, blant annet gjennom Sysselmannens feltinspektører, som har base i Kongsfjorden, opplyser Berit Sagfossen.

Ifølge forskriften om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard er all ferdsel i reservatene, herunder ferdsel på sjøen og landing med luftfartøyer, forbudt i tiden 15. mai til 15. august. Formålet med fredningen er å sikre viktige hekke- og oppholdsområder for fugl, særlig ærfugl og gjess.

Fuglereservatene omfatter havet omkring øyene ut til 300 meter fra land eller skjær ved laveste vannstand. Ifølge forskriften er pattedyr og fugl og deres bo og reir fredet mot skade og forstyrrelser av enhver art.

Svalbardmiljøloven sier blant annet dette om forstyrrelse av isbjørn: «Det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn».