Forbudet mot å fly droner i en sone med radius på fem kilometer fra flyplass gjelder også for flyplassene i Ny-Ålesund og Svea. Det er viktig å merke seg at Ny-Ålesund i tillegg har en sone på 20 km rundt byen med radiostillhet og droneforbud. Dette betyr at det i praksis er forbud mot å fly droner i hele Kongsfjorden.