Sysselmannen har i dag opphevet oppholdsforbudet som har vært gjeldende i Lia fra 22. desember i fjor.

Dette innebærer at de berørte beboerne igjen har tilgang til sine boliger, og at det ikke lenger er forbudt å oppholde seg der.

Beslutningen er basert på snøskredfaglige vurderinger.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Sysselmannen vil vurdere å beslutte et nytt forbud mot opphold i det samme området når snøen på nytt legger seg til høsten. Vedtaket om oppholdsforbud vil da bli opprettholdt så lenge det er snødekke i området, med mindre skredsikring av den aktuelle bebyggelsen er iverksatt.