Klima- og miljødepartementet har revidert veilederen for arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard.

Fremtidige endringer i veilederen til fremkomme av endringslogg i dokumentet. Oppdatert veileder ligger til enhver tid på hjemmesidene til klima- og miljødepartementet og Sysselmannen.