Longyearbyen skole og Sysselmannen på Svalbard inviterer alle til å hedre kaptein Trond Vigtels minne og innsats for Norges frihet under andre verdenskrig. Minnehøytideligheten vil foregå ved hans grav på kirkegården i Longyearbyen 8. mai klokken 13.30. Skoleelevene Ina Hansen Rotegård og Tobias Klungseth Rotevatn vil holde en minnetale og sysselmann Kjerstin Askholt vil legge ned krans.