NVE og Longyearbyen lokalstyre går nå i gang med bygging av skredsikringstiltak i bratthenget ovenfor vei 228 og 230. Dette vil innebære en del helikoptertrafikk, melder LL på sine hjemmesider.

Longyearbyen lokalstyre opplyser at første del av skredsikringstiltakene består av å bore bolter/stag som skal prøvetrekkes.

For å få opp nødvendig utstyr for å gjøre disse testboringene er det nødvendig å fly opp utstyr med helikopter. Dette vil utføres 15., 16. eller 18. mai, avhengig av vær og kapasitet hos Lufttransport.

Utstyret vil flys opp fra øverst i vei 228 eller vei 230 og opp i fjellsiden. Om noen uker vil det bli behov for mer helikopterbruk i det samme området i perioder når selve konstruksjonene skal på plass.