Rabies er påvist på en fjellrev som angrep hundene på Hopen meteorologiske stasjon 26. april.

Reven ble drept av en av hundene på stasjonen på Hopen. Den ble hentet av Sysselmannen og en representant fra Mattilsynet 30. april og bragt til Veterinærinstituttet i Oslo. Der ble det påvist at reven var smittet med rabies.

- Vi ber vi folk om å være oppmerksomme og melde fra til Sysselmannen hvis de ser rev eller rein som har unaturlig atferd, eller død rev eller rein, sier seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning hos Sysselmannen, Paul Lutnæs. Typiske tegn å se etter er aggressivitet hos rev, og passivitet og lammelser hos rein.

- Vi ber også folk om å ta sine forholdsregler. Rev må ikke mates. Hunder må være i bånd og må ikke stå uten tilsyn.

Det er Mattilsynet som er fagmyndighet på området.