Den siste tiden har det vært observert flere isbjørner i Billefjorden, Tempelfjorden, Van Mijenfjorden og andre fjorder. Samtidig er vi midt inne i kasteperioden for sel. Sysselmannen ber alle som ferdes på isen om å vise særskilt hensyn til dyrelivet i denne sårbare perioden, og vil vurdere ferdselsrestriksjoner.

- Det er forbudt å oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret. Dersom man observerer isbjørn på isen, skal man ikke stoppe opp for å kikke eller fotografere, men umiddelbart trekke seg bort fra området. Videre skal man ikke oppsøke sel som ligger på isen slik at disse forstyrres, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

- Vi har observert stor scootertrafikk på Billefjorden, Tempelfjorden og Rindersbukta den siste tiden. All ferdsel på sjøisen bør begrenses mest mulig og skje langs korteste farbare trase til og fra bestemmelsesstedet, påpeker miljøvernsjefen.

Sysselmannen har mulighet til å innføre ferdselsrestriksjoner av hensyn til dyrelivet. Dette er en mulighet som nå vurderes fortløpende.

- Feltinspektørene våre følger situasjonen nøye. Vi vil også ha annet oppsyn i ukene framover, opplyser miljøvernsjef Wedege.