Sysselmannen har vedtatt å stenge Todalen og Gangdalen for motorisert trafikk fredag 27. og lørdag 28. april i forbindelse med Svalbard skimaraton.

Området blir stengt fra fredag 27. april kl. 12.00 til lørdag 28. april kl. 18.00 (merk tiden). Vedtaket er gjort i medhold av politilovens § 7, av hensyn til løpernes sikkerhet. Vi ber skiløpere og hundekjørere om å vise hensyn når det blir kjørt opp løyper.