Sysselmannen minner om noen av reglene for skuterferdsel og krav om turmelding. Kartene til høyre (lenker) viser hvor man lovlig kan ferdes med skuter som fastboende (kart A) og tilreisende (kart B). Vær obs på de to skuterfrie områdene nær Longyearbyen (se kart)

 

Tilreisende

Tilreisende kan som hovedregel ikke kjøre utenfor forvaltningsområde 10. Motorferdsel sør for van Mijenfjorden er dermed forbudt for tilreisende.

Vil du som tilreisende kjøre til Østkysten, må du delta i organisert turopplegg eller kjøre i følge med fastboende.

Det er krav om turmelding for tilreisende utenfor område 10

Fastboende

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i de store nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen (markert oransje på kart A). De store nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen menes her Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Forlandet nasjonalpark og Sør-Spitsbergen nasjonalpark. Grensa mot Sør-Spitsbergen nasjonalpark går i midten av Van Keulenfjorden.

Fastboende kan imidlertid få dispensasjon for å kjøre snøskuter i disse nasjonalparkene. Dispensasjon får man ved å fylle ut søknadsskjema i skranken hos Sysselmannen (åpningstider er mandag – fredag kl. 08:30 – 15:30).

I tillegg har fastboende også meldeplikt dersom det planlegges tur til en av disse nasjonalparkene. Meldeskjema for fastboende (se lenke). Turmelding må leveres i god tid før planlagt tur, minimum 4 uker.

Skal du til for eksempel Hornsund, Sørkapp eller Texas Bar må du derfor både ha dispensasjon, samt også levere turmelding.