Sysselmannen innfører reguleringer av motorferdsel på sjøisen i Billefjorden, Tempelfjorden og Rindersbukta.

– Vi ser at totalbelastningen med motorferdsel i disse områdene har økt og vi gjør dette for å skjerme sel og isbjørn i en særlig sårbar periode, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

Reguleringene innføres umiddelbart. Sysselmannen understreker at enhver som ferdes på sjøis har et selvstendig ansvar for å undersøke om isen er sikker og farbar.

Følgende regler gjelder:

 

Rindersbukta:

På islagte sjøområder i Rindersbukta er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2018. Ferdselsforbudet gjelder Rindersbukta, innenfor en rett linje mellom Ottoneset og Fagerstaneset, vist på kart C.

Tempelfjorden:

På islagte sjøområder i Tempelfjorden er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2018. Ferdselsforbudet gjelder innerst i Tempelfjorden i en rett linje mellom utløpet av Murdochelva og Kapp Schoultz, vist på kart D. Utenfor dette området er det tillatt å krysse islagte områder i Tempelfjorden med beltemotorsykkel (snøskuter) på korteste farbare rute. Ved kryssing av islagte sjøområder i tråd med denne bestemmelsen er det ikke tillatt med opphold eller stans.

Billefjorden:

På islagte sjøområder i Billefjorden, herunder Mimerbukta, Petuniabukta og Adolfbukta, er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2018. Det er tillatt å krysse islagte områder i Billefjorden med beltemotorsykkel (snøskuter) på korteste farbare rute mellom Nordenskiöldbreen og Pyramiden, vist på kart E. Ved kryssing av islagte sjøområder i tråd med denne bestemmelsen er det ikke tillatt med opphold eller stans.

Restriksjonene er hjemlet i motorferdselforskriften §§ 7, 8 og 10. Overtredelse kan medføre straff i form av bøter eller fengsel.