Sysselmannen har vedtatt en delplan for et område på Hamnerabben i Ny-Ålesund.

Delplanen er vedtatt i henhold til svalbardmiljøloven § 52

Området var regulert til flyplass i arealplanen for Ny-Ålesund som ble vedtatt i 2009. Ved regulering av geodesiobservatoriet ved Brandallaguna ble området tatt inn i delplanen og regulert til KNF-område, trolig ved en feil. Andøya Space Center har en rakettutskytingsrampe på Hamnerabben i dag, og ønsker nå å bygge en til. For å få etablert planlagt ny rakettutskytingsrampe med adkomstveg var det nødvendig å regulere arealet fra KNF-område tilbake til flyplassareal.

Varsel om oppstart av planarbeidet med planprogram ble kunngjort 27. juni 2017 med frist for å komme med innspill 10. august 2017. Planprogrammet ble fastsatt 4. september 2017.

Delplanen var ute til offentlig ettersyn i perioden 12. januar til 15. februar 2018.