Sysselmannen har ledig åremålstilling som sysselmannsførstebetjent (beredskapsplanlegger). 2. gangs utlysning. Søknadsfristen er 1.mai 2018.

Se fullstendig utlysningstekst her.