Sysselmannen på Svalbard låner ut hytter til fastboende på Svalbard i påsken. Nedenfor finner du resultatet av årets trekning.

1. Austbotnhytta, Austfjorden

Vinner: Jørgen Jahr

Reserve: Silje Hollås

2. Villa Møen, Wijdefjorden

Vinner: Knut Breivegen

Reserve: Steingrim Hindseth

3. Villa Purpur, Wijdefjorden

Vinner: Stuart Thomson

Reserve: Knut Breivegen

4. Krosspynten,Wijdefjorden

Vinner: Jan-Erik Kristiansen

Reserve: Marius Gulstad

5. Gråhuken, Woodfjorden

Vinner: Ola Bakke Aashamar

Reserve: Stuart Thomson

6. Worsleyhamna, Liefdefjorden

Vinner: Einar Olsen

Reserve: Jan-Erik Kristiansen

7. Texas bar, Liefdefjorden

Vinner: Silje Hollås

Reserve: Ola Bakke Aashamar

8. Laksevågen, Wijdefjorden

Vinner: Einar Midthun

Reserve: Sigbjørn Haugen

9. Bangenhuk, Mosselbukta

Vinner: Sigbjørn Haugen

Reserve: Steingrim Hindseth

10. Polheim, Mosselbukta

Vinner: Pål Ellingsen

Reserve: Jan-Erik Kristiansen

11.Hyttevika, ved Hornsund

Vinner: Sara Mollie Cohen

Reserve: ingen

Sysselmannen minner om reglene for motorferdsel. Se www.sysselmannen.no for mer informasjon.

Hvis turen må avlyses, meld fra til Sysselmannen v/Hans Olav Stegarud så raskt som mulig, slik at de som er trukket som reserve kan få tilbud om å låne hytta.

Turer som medfører ferdsel i nasjonalparker er meldepliktige. Skjema fås hos Sysselmannen og leveres her.

Sysselmannen er ikke godt kjent med aktuelle is- og føreforhold i områdene.

Sysselmannen kan ikke garantere for hyttas tilstand, utstyr etc. Ta med ved til eget forbruk.

Hyttene er fredete kulturminner og skal behandles deretter, jf. svalbardmiljøloven.

Meld fra til Sysselmannen om eventuelle skader, ta gjerne med fotografier. Hvis hytta har akutte skader som hull i dører eller knuste ruter etter isbjørnbesøk, er det fint om dere tetter skaden midlertidig ved å slå papp, plast eller trebord utenpå. Unngå å fjerne eldre materialer.

Husk å ta med mat og avfall hjem, og ta ut asken fra ovnen.

God tur!