- Den eneste holdbare planen for Longyearbyen når det gjelder skredsikring, er at vi får på plass en helhetlig løsning for sentrum i Longyearbyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt etter at NVE har lagt fram sin nye skredrapport.

Longyearbyen lokalstyre har foretatt en kraftig prioritering av tiltak i byen og har dette som førsteprioritet. Sysselmannen støtter dette.

- Tiltaket innebærer at alle tre vollene som er foreslått fra NVE bør blir satt opp, og at det etter dette ikke vil være boliger på oversiden av vollene. Det vil kreve midler fra statlig hold, og vi må stole på at bevilgninger kommer fra sentrale myndigheter, sier Kjerstin Askholt.

- På kort tid har vi hatt to store skred som har truffet bebyggelsen, det ene med fatalt utfall. Det andre kunne også ha krevd menneskeliv. Det lokale skredvarslingssystemet er blitt bedre, men det vil aldri kunne være 100 prosent sikkert. Inntil skredvollene er på plass, må vi basere oss på enda hyppige evakueringer. Det er en helt uholdbar situasjon for en stor del av Longyearbyens befolkning, påpeker sysselmannen.