NVE har i ettermiddag lagt fram en ny skredrapport for Sukkertoppen og en konseptstudie for sikringstiltak for Sukkertoppen og Vannledningsdalen. Rapporten og konseptstudien presenteres i et folkemøte i Longyearbyen i kveld. Se lenker til høyre.