Sysselmannen lyser ut følgende ledige stillinger:

  • Ledig engasjement som håndverker/ assistent (sommersnekker)
  • Ledig åremålsstilling som sysselmannsførstebetjent – beredskapsplanlegger
  • Ledig åremålsstilling som sysselmannsførstebetjent med etterforskningsansvar
  • Ledig åremålsstilling som førstekonsulent i politiavdelingen

Engasjementet som håndverker/assistent har søknadsfrist 25. mars. Åremålsstillingene i politiavdelingen har søknadsfrist 1. april.

Mer informasjon om stillingene finnes her.