NVE varsler faregrad 3 betydelig snøskredfare på Nordenskiøldland. Skredfaren øker på grunn av vind og nedbør. Sysselmannen ber folk om å ta sine forholdsregler og være varsomme dersom de ferdes i terrenget. Følg med på www.varsom.no