Alle som transporterer personer med drosje, turvogn og/eller rutevogn mot vederlag i Longyearbyen må ha kjøreseddel. Slik seddel utstedes av Sysselmannen på Svalbard etter søknad på eget skjema (last ned skjema til høyre).

Søkeren må ha gyldig førerkort og være fylt 20 år. For at Sysselmannen skal kunne avgjøre om søkeren har tilfredsstillende vandel og er skikket til å utføre denne typen transport, må følgende fremlegges sammen med søknaden:

  • Helseattest (ikke eldre enn 3 måneder)
  • Politiattest

Politiattest er ikke nødvendig dersom den som søker om kjøreseddel har bodd på Svalbard eller i fastlands-Norge i de siste 4 årene før søknaden innleveres.

Dersom søker leverer politiattest på et annet språk enn norsk eller engelsk, må autorisert oversettelse til norsk eller engelsk fremlegges sammen med attesten.

Gyldig kjøreseddel utstedt av politiet i fastlands-Norge kan også benyttes på Svalbard, og det er da ikke krav om egen seddel for persontransport i Longyearbyen.

Kjøreseddelen utstedes for 5 år, og er personlig. Den må ikke forveksles med løyve for persontransport med motorvogn mot vederlag. Slik transportløyve er en egen tillatelse som gis av Longyearbyen lokalstyre. Se nærmere informasjon om slik transportløyve i lenken til høyre.

Kravet til kjøreseddel og til løyve for persontransport er regulert i forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen, fastsatt av Samferdselsdepartementet 28. mai 1991. For å lese forskriften, se lenken til høyre.