Sysselmannen fikk 20 uttalelser til høringen av konsekvensutredningen for etablering av næringshytter. Åtte av disse var uten merknader. Se høringsuttalelsene som hadde merknader i rammen til høyre.

Innen seks uker etter at fristen for uttalelser til konsekvensutredningen er gått ut skal Sysselmannen avgjøre om konsekvensutredningen kan godkjennes. Dette framgår av forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard.

Sysselmannen prioriterer dette arbeidet høyt, og ønsker en rask avklaring på søknadene.