På vegne av Longyearbyen lokalstyre vil Sysselmannen kreve inn veigebyr for kjøretøy som registreres etter 1. januar 2018.

Det kreves veigebyr for alle motorvogner med registreringsskilt innenfor Longyearbyen planområde. Motorvogn er i denne sammenheng person- og varebiler og busser.

Kjøretøy som registreres fra 2. januar 2018 vil bli krevd for veigebyr når de registreres hos Sysselmannen. Veigebyr og skilt betales med kort eller kontant hos Sysselmannen før kjennemerker utleveres. Dette gjelder både privatpersoner og firmaer, unntatt de som kjøper kjøretøy via forhandlere i Longyearbyen.

For kjøretøy som registreres før 1. april betales fullt gebyr. For kjøretøy som registreres i perioden 1. april - 30. september, betales 1/2 gebyr. Kjøretøy som registreres 1. oktober eller senere, fritas for gebyr dette året.

Veigebyret faktureres i mars. Faktura sendes til den som er registrert som eier pr. 1. januar. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato for veigebyret, må tidligere eier avtale betaling med ny eier.

Longyearbyen lokalstyre behandler refusjon av veigebyr.

Utrykningskjøretøyer er unntatt veigebyr.

For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes 1/2 gebyr mot innlevering av dokumentasjon.