Ifølge oppdaterte prognoser fra NVE er det ventet noe høyere temperatur, men mindre nedbør, som reduserer faren for sørpeskred. Det er foreløpig ikke observert skred rundt Longyearbyen.

Tiltakene som er iverksatt med for å holde vannveiene åpne opprettholdes. Dette gjelder både Vannledningsdalen og rennene langs veien ut mot flyplassen som ligger i faresonen for sørpeskred. Perleporten er fortsatt stengt.

Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen følger situasjonen løpende og vil legge ut oppdatert informasjon om situasjonen ved behov.