Ifølge oppdaterte prognoser fra NVE ventes det fortsatt en del nedbør og vind framover. Nedbøren vil komme som regn og sludd i Longyearbyen. Faren for skred som kan treffe bebyggelsen vurderes som lav.

Det er ikke blitt observert eller meldt om skred lokalt. Sannsynligheten for sørpeskred vil være omtrent uendret fra lørdag og vurderes som moderat.

Isdekket på Longyearelva er brutt opp på grunn av økt vannføring. Tiltakene som er iverksatt for å holde vannveiene åpne opprettholdes. Dette gjelder både Vannledningsdalen og rennene langs veien ut mot flyplassen som ligger i faresonen for sørpeskred. Perleporten er fortsatt stengt

Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen følger situasjonen løpende og vil legge ut oppdatert informasjon om situasjonen ved behov.