Ifølge oppdaterte prognoser fra NVE ventes det nå lavere temperaturer og lite nedbør. De tiltakene som har vært iverksatt i Longyearbyen, er derfor avsluttet. Perleporten vil bli åpnet.

Det er ikke blitt observert eller meldt om skred lokalt.