Det er ventet litt mindre vind enn varslet, men det vil komme mye nedbør i form av sludd og snø utover kvelden. Snøskredfaren er fortsatt betydelig – faregrad 3. Sysselmannen opprettholder evakueringen og vil gjøre en ny vurdering onsdag formiddag.

Sysselmannen hadde møte med NVE klokken 17.00 tirsdag ettermiddag, og fikk oppdaterte prognoser. Sysselmannen skal ha et nytt møte med NVE onsdag morgen.

- Været ser litt bedre ut enn fryktet, men det er for tidlig å si nøyaktig hvordan dette utvikler seg utover kvelden, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

- Vi håper å kunne gjennomføre en skredvurdering i Longyearbyen i løpet av morgendagen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Sysselmannen ber fortsatt folk om å ta sine forholdsregler, vurdere værsituasjonen og holde seg innendørs mens selve uværet pågår.

Brøytemannskapene vil ha dårlig sikt. Dersom noen må ut, ber Sysselmannen om at de er svært varsomme når de ferdes langs og på veier. Løse gjenstander må sikres for ikke å bli tatt av vinden

-Vi følger værutviklingen nøye og har løpende kontakt med NVE, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Sysselmannen ber folk om å følge med på nettsidene til Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre. Informasjon blir lagt ut løpende, også om skredfaren den første tiden etter uværet har passert.

Det er varslet avtagende vind og snø/sludd utover natten. Onsdag skal vinde dreie og komme fra vest.