Sysselmannen på Svalbard trapper ned søket etter de omkomne fra og med torsdag. – Vi trekker ut de store ressursene, men vil fortsatt overvåke søkeområdene med Sysselmannens egne ressurser framover, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Avgjørelsen er forelagt og diskutert med russerne.

Nedtrappingen innebærer at fartøyene KV Barentshav, MS Polarsyssel og Maersk Forza forlater leteområdet. G.O. Sars avsluttet sin innsats mandag denne uken. Det blir heller ikke ytterligere søk langs strandsonen med mannskaper og lettbåter.

- Vi har rådført oss med politifaglig ekspertise innen søk etter omkomne og med eksperter på meteorologi og havstrømmer, blant annet fra UNIS. Tilbakemeldingen er at vi har søkt godt utover det som er vanlig, opplyser Kjerstin Askholt.

Søket etter omkomne har pågått siden forrige lørdag. Et område på 35 kvadratkilometer av havbunnen er grundig gjennomsøkt ved hjelp av fjernstyrte miniubåter (ROV).

På land har mannskaper fra Sysselmannen, Russland og Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps gått strandsøk over 200 kilometer. Strandsonen både nordsiden og sørsiden av de ytre delene av Isfjorden, samt deler an Nordenskiøldkysten sørover fra Kapp Linne er undersøkt. I tillegg har det vært søk langs land med lettbåt og sonar.

Begge Sysselmannens helikoptre er benyttet i søket etter de omkomne. Det er også benyttet et Orion-fly fra det norske Forsvaret og et Challenger-fly fra det danske luftforsvaret. I en tidlig fase deltok flere fartøyer fra Longyearbyen i søk- og redningsaksjonen.

Hittil er en av de omkomne funnet.

Se kart som viser søk av havbunnen og langs land.