Etter hevingen av helikoptervraket sist natt fortsetter søkene etter antatt omkomne, flight recorderen og andre mulige gjenstander. Søkene blir gjort både fra skip ved hjelp av såkalte ROV (ubemannet, fjernstyrt farkost) og til fots i strandsonene.

I samarbeid med Meteorologisk institutt, Universitetssenteret på Svalbard, samt eksperter fra Kystvakten, Havforskningsinstituttet og ressurser på skipene som er involvert i operasjonen, er det simulert mulige havstrømmer i forskjellige dybder i søkeområdet.

Havarikommisjonen og stedlige representanter for russiske myndigheter har gitt viktige bidrag inn til operasjonen. Skipene som bidrar i arbeidet er KV Barentshav, Polarsyssel, G.O. Sars og Maersk Forza. Det er også lagt ut en dukke tilnærmet lik en menneskekropp for å studere avdriften.

I tillegg til livredningsvesten som ble funnet på havbunnen ikke langt fra helikoptervraket, er det funnet 24 redningsvester om bord i helikopteret. Ingen av vestene om bord var aktivert. Det skal normalt være 25 vester om bord i dette helikopteret.

Det er også gjort funn av en sko, en bag og en jakke mindre enn hundre meter fra der vraket lå på havbunnen.