Sysselmannen på Svalbard har to ledige engasjementer som sysselmannsbetjent i perioden 4.6.2018 til 19.9.2018.

Se fullstendig utlysningstekst i kolonnen til høyre.