Sysselmannen på Svalbard har ledige engasjementer som feltinspektør politi og naturforvaltning vinter og sommer i 2018. Søknadsfristen er 15. november. 


Det er ledig ett engasjement som feltinspektør naturforvaltning og ett engasjement politi for perioden 5.3.2018 til 27.4.2018. Det er også ledig tre engasjementer naturforvaltning og tre engasjementer politi for perioden 15.6.2018 til 17.8.2018.