Tomgangskjøring er ikke tillatt. Sysselmannen oppfordrer alle bilister i Longyearbyen til å stanse motoren når de forlater kjøretøyet.

Forbudet mot tomgangskjøring er regulert Trafikkreglenes § 16: «I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødvendig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass».

Sysselmannen minner også om at kjøretøy må sikres og låses når det blir forlatt.