I forbindelse med helikopterulykken er peisestua i Svalbard kirke åpen for alle som ønsker å komme. Tilbudet er også formidlet til de russiske hjelpemannskapene som er i Longyearbyen.

Svalbard Kirke er åpen hele døgnet, alle dager. I disse tidsrommene er det faste aktiviteter i kirka:

Mandag kl 19.- 21

Tirsdag kl 19 Kveldsmesse

Onsdag kl 1730-1930

Torsdag kl 1730-1930

Søndag kl 11 Gudstjeneste