Klokken 06.20 lokal tid i dag ble det gjort funn cirka 2 km nordøst for Heerodden, som indikerer et vrak på 209 meters dyp. Dette er basert på bilder fra den fjernstyrte undervannsfarkosten Hugin som ble satt i søk i går. Sysselmannen overtar nå ledelsen av aksjonen fra HRS Nord-Norge.

- På bakgrunn av funnet har Hovedredningssentralen Nord-Norge avsluttet sin søk- og redningsaksjon, og vi har nå gått i en ny fase der vi søker etter omkomne. Denne aksjonen ledes av Sysselmannen på Svalbard, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

-  Vi har utarbeidet en plan for søk etter omkomne. Vi vil bruke de ressursene vi har tilgjengelig. Det inkluderer de russiske mannskapene som kom til Svalbard med fly i natt, sier hun

- Vi hadde et godt og konstruktivt møte med dem like etter landingen klokken 01.30. Sammen forsetter vi planleggingen av hvordan vi best kan benytte de ressursene og mannskapene russerne stiller med. Russiske mannskaper er nå om bord på Polarsyssel sammen med våre folk og vil dra til området utenfor Heerodden.

Parallelt arbeides det med å skaffe et egnet fartøy som kan heve helikopteret. Slike fartøy finnes på fastlandet.