Statens havarikommisjon for transport (SHT) har oppdatert informasjon om sitt arbeid med helikopterulykken. På sine nettsider opplyser SHT blant annet at fartøyet Maersk Forza forventes å ankomme Svalbard torsdag 2. november. Hevingsoperasjonen vil ta til når skipet er etablert på ulykkesstedet. Mer informasjon finnes her.