Sysselmannen har sendt ut åtte konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard ut til offentlig høring. Alle interessenter kan komme med innspill til konsekvensutredningene. Frist for å komme med innspill er 29. januar 2018.

Som en oppfølgning av siste Stortingsmelding om Svalbard (Meld.St.32 (2015-2016) Svalbard), kunngjorde Sysselmannen 17.6.2016 oppstart av prosess for etablering av næringshytter på Svalbard. På bakgrunn av innkomne søknader vedtok Sysselmannen krav om konsekvensutredning for de omsøkte næringshyttene, med hjemmel i svalbardmiljøloven § 59, fjerde ledd. Sysselmannen fastsatte et felles utredningsprogram for konsekvensutredning for etablering av næringshytte på Svalbard, 7.4.2017.

På bakgrunn av utredningsprogrammet sendte åtte tiltakshavere inn konsekvensutredning for etablering av næringshytte, disse er Hurtigruten Svalbard, Poli Arctici, Svalbard Explorer, Svalbard Wildlife Eiendom, Spitsbergen Guide Service, Svalbard Villmarkssenter, Haugen El-installasjon og Arctic Husky Travellers.

I denne høringen ber vi om innspill fra høringspartene og andre interesserte på:

1. om utredningsplikten er oppfylt etter utredningsprogrammet

2. selve tiltaket som søknaden omfatter

På bakgrunn av høringen kan Sysselmannen stille krav om nærmere undersøkelser eller tilleggsopplysninger før eventuell tillatelse gis, jfr. forskrift om konsekvensutredning og avgrensing av planområdene på Svalbard § 4, syvende ledd.

Høringsfristen er 29. januar 2018. Høringsuttalelser sendes til Sysselmannen på Svalbard firmapost@sysselmannen.no

I høringsbrevet fra Sysselmannen datert 23.10.2017 vedrørende høring av konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard, er listen over høringsdokumenter feil for Svalbard Wildlife Eiendom, Skjørlokstupet. Riktig liste over dokumenter er som følger:

Svalbard Wildlife  - Søknad næringshytte Pri 1

Svalbard Wildlife – Søknad om næringshytte Pri 1 tilleggsopplysninger

Svalbard Wildlife – Søknad om næringshytte Pri 2

Svalbard Wildlife – Søknad om næringshytte Pri 2 tilleggsopplysninger

Svalbard Wildlife – Skjørlokstupet. Konsekvensutredning næringshytte

Oppdaterte dokumenter er tilgjengelige i boksen Svalbard Wildlife Eiendom, Skjørlokstupet til høyre på siden.

Kartet som var vedlagt høringsbrevet ved utsendelse er også oppdatert i denne nettsaken.