En av de omkomne etter helikopterulykken ble funnet mandag ettermiddag. Vedkommende ble lokalisert på havbunnen av en miniubåt cirka 130 meter fra helikopteret.

– Vi ønsker å få den omkomne opp så snart som mulig, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Søket etter de andre sju omkomne fortsetter med uforminsket styrke.