Fastboende på Svalbard kan nå søke på tildeling av område for fjellrevfangst. Søknadsfristen er 15. oktober.

Informasjon om regler ved fangst
Fangstsesongen for fjellrev på Svalbard varer fra og med 1. november til og med 15. mars.

Jakt og fangst av fjellrev er regulert av forskrift om høsting på Svalbard. Forskriften finner du her. Du plikter å ha kunnskap om disse reglene før fangsten tar til.

Fallem og svalbardfella er godkjente fangstredskap.  Det forutsettes at søkere har kompetanse i bruk av fangstredskap og at fellene har tilstrekkelig slagkraft. Svalbardfella må være kontrollert av Sysselmannen før hver fangstsesong.

Totalt er det fastsatt 25 fangstområder. På Nordenskiöld Land er det 23 områder, og sør for Ny-Ålesund er det to. Det er lov å benytte intill tre feller innenfor ett fangstområde.

Ingen enkeltperson kan få mer enn ett område, men det er anledning for to personer å søke sammen på ett felles terreng. Dersom du søker sammen med en annen om felles terreng, skal navnet på vedkommende føres opp under medfangster. Vedkommende kan da ikke søke for seg selv eller sammen med andre. Dette for at trekningen skal bli mest mulig rettferdig. Vanligvis er det over dobbelt så mange søkere som antall tilgjengelige fangstområder.

Det er viktig at de som skal røkte fellene overholder de begrensninger og forbud som gjelder for bruk av snøskuter. Skuterkjøring er kun tillatt på frossen og snødekt mark. Skuterfrie soner er også vist på kartet over fangstområdene, se vedlagt kart.

Det blir ikke stilt krav om fullvaksinering mot rabies. Sysselmannen oppfordrer allikevel alle fangstere til å være vaksinert, samt ta hygieniske forholdsregler på alvor ved all håndtering av fjellrev. 

Trekning og tildeling 
Trekning, tildeling samt øvrig informasjon om fellekontroll og informasjonskveld vil kunngjøres før 1. november. Listen over tildelte fangstterreng legges ut på våre nettsider. De som har fått tildelt fangstterreng vil få en tilbakemelding per e-post med ytterligere informasjon.

Elektronisk søknad: Frist 15. oktober (trykk her)

 

Videre håndtering
Revene må ikke lagres i private frysere, men leveres fortløpende til Norsk Polarinstitutt (NP) for behandling i superfryser for sanering av parasitten Echinococcus multilocularis (revens dvergbendelorm). Skrottene håndteres av NP for innsamling av overvåkingsdata. Som et tilbud til fangsterne organiserer NP flåing av revene etter endt fangstsesong.

Revene skal etter garving eller utstopping leveres til Sysselmannen for registrering og merking med en mikrochip.

Fangstområdene på Nordenskiöld Land, se kart under vedlegg:

1 Fredheim-Tempelfjorden

13 Fardalen

2 Utløpet av Sassendalen

14 Bødalen

3 Sassendalen-Vendomdalen

15 Istjørndalen

4 Diabas

16 Gangdalen

5 De Geerdalen N

17 Tverrdalen

6 De Geerdalen S

18 Isfjordflya

7 Mälardalen

19 Grøndalspasset

8 Foxdalen

20 Blåhuken-Kapp Amsterdam

9 Janssondalen

21 Sveagruva V

10 Brentskarhaugen

22 Höganäsbreen

11 Grumant-Grønberget

23 Ispallen

12 Colesbukta Ø

 

 Fangstområdene sør av Ny-Ålesund, se kart under vedlegg : 

24 Sarsøyra-Kaffiøyra

25 Engelskbukta

 

Avgift for fangstkort
Dersom du får tildelt et fangstområde, og er over 18 år, må du betale en avgift på 200 kroner. Avgiften kan betales i skranken på sysselmannskontoret når du henter fangstkortet. Beløpet kan også betales direkte til Svalbards miljøvernfond på kontonummer 4714.10.01015. Merk innbetalingen med ditt navn og revefangst. Ta med kvittering når du henter fangstkortet.