Platåberget er nå undersøkt med helikopter. Det er ikke gjort observasjon av isbjørn. Sysselmannen oppfordrer folk som ferdes i terrenget om å være observante og ta sine forholdsregler med hensyn til isbjørn.