En isbjørnbinne med to unger har i siden onsdag morgen oppholdt seg på Revneset.  Sysselmannen gjør i kveld forsøk på å drive bjørnene østover.

- Dette gjør vi primært for å hindre at binna og ungene tar tilhold i et hytteområde så nær Longyearbyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Sysselmannen har rutinemessig vært i kontakt med isbjørnfaglig ekspertise ved Norsk Polarinstitutt om saken.