Det har gått flere jordskred i områdene rundt Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre ber på sin nettside folk om å være varsomme ved ferdsel i terrenget.