Sysselmannen minner om muligheten for å forhåndsstemme til Stortings- og sametingsvalget til og med fredag 1.september.

Forhåndsstemmegivning skjer på infotorget i Næringsbygget i Longyearbyen lokalstyre. I Ny-Ålesund forgår forhåndsstemmegivningen i Servicebygget.

Det benyttes ikke valgkort i forbindelse med forhåndsstemmegivningen, men: Husk legitimasjon !