Mandag 21. august er det skolestart i Longyearbyen. Sysselmannen oppfordrer alle bilister til å vise ekstra hensyn og varsomhet i trafikken.

Det er mange små som ferdes på vei til og fra skolen. Barn har en trafikkforståelse som ikke er godt nok utviklet. Derfor må alle bilister vise ekstra hensyn på skoleveien.

I tiden framover vil politiet hos Sysselmannen gjennomføre flere trafikkontroller. Målet er å gjøre skoleveien trygg for alle skoleelever, samt å gjøre bilistene oppmerksomme på skolebarna som nå er ute i trafikken. Politiet oppfordrer alle bilister til å holde riktig fart, være oppmerksomme og vise hensyn. Alle som sykler må bruke sykkelhjelm.

Sysselmannen minner om at foreldrene selv også har et ansvar for å gi barna en trygg skolevei. Foreldrene må huske at de er et forbilde for barna i trafikken.